МРРБ забрани на областния управител на Шумен да гласува “ЗА” намаляване цената на водата

Отново се стигна до задънена улица по въпроса с цената на водата водата в Шумен. До “никаквото решение” се стигна днес на извънредното заседание на ВиК Асоциацията за област Шумен.

Дневният ред бе съставен от три точки, по нито една от които не се взе положително решение, тъй като от МРРБ бяха известили с писмо областния управител Стефан Желев, в което му се нарежда да гласува “Против”.

Аргументите на министерството са, че има непълноти и неясноти в предложените материали и доклада на работната група относно анализа, както и по изпълнението на инвестиционната програма.

“Бомба” хвърли и управителят в оставка на ВиК-Шумен Красимир Марков, който сподели, че след реализирането на проекта за пречиствателната станция за питейни води и смяната на довеждащият водопровод, цената на водата ще се повиши отново.

“След като бъдат реализирани инвестициите ще трябва да се промени и закона, в който сега се казва, че цената не може да бъде над социално допустимата”, добави Марков. В момента социално допустимата граница на цена е 3,51 лева според Статистическия институт.

Подобни

Leave a Comment

13 − 11 =