Наблюдение на лунно затъмнение и противостояне на Марс от обсерваторията в Шумен

Нощта на 27 юли предлага на вниманието на любителите на астрономията две интересни събития – пълно лунно затъмнение и Велико противостояне на Марс. Екипът астрономи от Шуменския университет организира по този повод наблюдения на явленията от Астрономическата обсерватория на Платото.

Проследяването на лунното затъмнение ще се проведе с 15 см телескоп, а на Марс – с 40 см телескоп. За да могат многобройни желаещи да проследят едновременно всички етапи на двете явления, пред обсерваторията ще бъдат поставени големи екрани, на които ще се проектират кадрите от телескопите в реално време.

“Планираме преди наблюдението на Марс, което е възможно едва след 23 ч., да се направят наблюдения на планетите Венера, Юпитер и Сатурн през електронния окуляр на 40 см телескоп”, съобщи проф. дфн Диана Кюркчиева, директор на обсерваторията.

Инициативата ще започне в 20 ч. на 27 юли и ще продължи до около 1 ч. след полунощ на 28 юли. Видеонаблюденията на екраните ще бъдат съпроводени от аудиообяснения на живо на наблюдаваните събития и фон от космическа музика. Любителите на селфи ще могат да си направят снимки с Луната по време на всички етапи на затъмнението.

Лунното затъмнение ще бъде впечатляващо не само с това, че ще се наблюдава последователно целият набор от лунни затъмнения, но и с това, че продължителността на затъмнението е една от възможно най-големите – общо над 6 часа. Причината е, че Луната, която се движи около Земята по елиптична орбита, в този момент ще бъде доста близко до Земята, т.е. до перигея на орбитата си. Съответно размерът на земната сянка е по-голям и е нужно повече време на Луната да я пресече.

При Великото противостояне Марс се  движи около Слънцето по елиптична орбита със среден радиус около 1.52 астрономически единици (1 астроно-мическа единица е разстоянието Земя-Слънце). Когато подреждането е Марс-Земя-Слънце конфигурацията се нарича опозиция или противостояне и тогава Марс е най-близо до Земята (средно на около 0.5 астрономически единици).

По време на противостояне Марс се вижда цяла нощ и има най-голям блясък поради близостта. Опозициите се случват през 2.13 години.

Поради елиптичността на орбитата на Марс разстоянието на планетата до Земята по време на опозиция може да бъде различно, като екстремалните стойности са 0.67 астрономически единици, ако планетата в този момент е в афелий, и около 0.37 астрономически единици, ако планетата е в перихелий

Прието е противостояне, което става на геоцентрично разстояние под 0.4 астрономически единици, да се нарича Велико противостояне. Такива събития, а именно опозиция в перихелий, за Марс се случват през 15 или 17 години.

 

Подобни

Leave a Comment

eighteen + 20 =