Над 76 000 съобщения изпратиха от общинската данъчна служба в Шумен

Всички граждани, които трябва да платят местни данъци и такси, вече са получили информация за дължимите суми. Над 76 836 съобщения са изпратени на физически и юридически лица от община Шумен за 2020 г.

В тях са посочени дължимите суми за данък сгради, такса битови отпадъци и данък МПС за настоящата година.
От общинската администрация напомнят, че ако до 30 април се заплати пълният размер на задълженията, се ползва 5% отстъпка. Данъците към местната власт могат да се платят на две вноски през годината. Първата е до 30 юни, а срокът за втората част на задължението е до края на октомври.

След тези срокове се начислява лихва, предупреждават още от общинската данъчна служба и припомнят, че през 2020 г. община Шумен запазва нивата на различните видове местни налози.

В съобщенията са описани и начините, по които може да се направи плащането. Това става на касите на отдел „Местни данъци и ТБО“, които работят без прекъсване от 08.30 до 18.30 часа в делничните дни. Данъчните си задължения гражданите могат да заплатят и по банков път. Номерът на банковата сметка може да се види на сайта на община Шумен тук. Плащането може да се извърши и по интернет чрез www.ePay.bg от регистрирани клиенти на „Изипей” АД с дебитни и кредитни карти – VISA и MasterCard. Този начин дава възможност на гражданите след регистрация, изтегляне на нужните приложения и следвайки посочените стъпки в сайта, да заплащат своите данъци и такси от място, удобно за тях – през мобилно устройство или компютър/лаптоп.

От общинската данъчна служба уточняват още, че според промените в Закона за местните данъци и такси, влезли в сила от 01.01.2020 г., данък за недвижими имоти се дължи и в случаите, когато сградата е завършена в груб строеж, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.
Подлежат на деклариране (по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ) всички новопостроени сгради и/или самостоятелни обекти в тях от възложителите на строежите в двумесечен срок от завършването на сградата в груб строеж. От данъчната администрация напомнят още, че съгласно чл. 123 от административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ, който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Подобни

Leave a Comment

2 × two =