Намериха наемател за кафенето в “Арена Шумен”

Фирма „Сибер-82“ ЕООД спечели конкурса за отдаване под наем на кафенето в приземния етаж на новопостроената спортна зала “Арена Шумен”, става ясно от докладна записка на кмета Любомир Христов до председателя на Общински съвет-Шумен.

Наемателят ще заплаща по 360 лева без ДДС месечно на общината, като срокът за въвеждане на обекта в експлоатация е един месец.

В конкурса за кафенето са участвали само две фирми, а комисия е разгледала предложенията им на 26-ти юни. След  оценяване на офертите, „Сибер-82“ са класирани първи, а второто и утешително място останало за ”Ил Бе Са”. Докладната записка на кмета ще се разгледа на предстоящата сесия на Общински съвет-Шумен.

Спечелилата фирма е със седалище в село Венец, област Шумен. Едноличен собственик на капитала от 5000 лева е Мелиз Супхи Садъкова.

В докладната се предлага също да бъде прекратен конкурса за отдаване под наем на помещенията за магазин и фитнес зала в “Арена Шумен”, след което да бъде открита нова процедура.

Подобни

Leave a Comment

eleven + 16 =