Народният съд, Възродителният процес и Приватизацията влизат в новата учебна програма

Утвърдени са учебните програми за Х клас, в който приключва обучението по редица основни предмети в областта на природните и на обществените науки, на изкуствата, на технологиите и предприемачеството, съобщава actualno.com. Програмите влизат в сила за учебната 2019/2020 г.

Десетокласниците ще учат за Народния съд, приватизацията, експроприацията, терора – това са част от новите понятия, които влизат в учебните програми. Терминът “османска власт” пък окончателно замества османското “владичество” и “завоевание”, за които досега учеха родните ученици. По-новите времена младежите ще изучават през понятия като комунизъм, диктатура на пролетариата, трудововъзпитателни общежития, горяни, както и Възродителен процес (темата присъстваше и в проекта, но не бе изведена като отделно понятие), социалистическа индустриализация, насилствено коопериране и др. Включени са и термини като избирателна система, гражданско общество, свобода на словото, евроатлантически избор и приватизация.

“В същото време са въведени нови понятия – например базилика, ротонда, терор, атентат, безпартиен режим, комунизъм, репресивен апарат, глобализация и др., които подпомагат разбирането на процесите”, посочват от министерството.

Оттам подчертават, че е “проследено взаимодействието между различните цивилизации по нашите земи в отделните периоди от историята ни, засилен е патриотичният акцент и е отделено внимание на събития от най-новата ни история, като в програмата са намерили място само факти, без да се допуска оценъчна интерпретация”.

Чувствителната тема как се представя историята ни в учебниците предизвика горещи спорове през 2016 г. по времето на Тодор Танев, когато бяха представени проекти на програми по история за 6-и клас, в които пишеше, че децата ще трябва да “дават примери за съжителството между традициите на християни и мюсюлмани”. Мнозина заподозряха, че така предпазливо написани, текстовете ще позволят на издателите да опишат в учебниците си единствено османското “присъствие” и учениците няма да получат адекватна представа за тези времена. Последвалите протести доведоха до оставката на Танев, а наследничката му Меглена Кунева одобри нови програми за шестокласниците, в които думата “съжителство” бе премахната.

В окончателната програма по история и цивилизации за 10-и клас за периода от XV-XVII век също няма “съжителство”, за сметка на това е добавено ново понятие – ислямизация. В първоначалния вариант на раздела “Българските земи под османска власт” пишеше, че десетокласниците трябва да използват “пространствени ориентири за определяне границите на Османската империя и българското пространство в нея”, да определят “мястото на българите в системата на османската държава”, както и да оценяват “съпротивителните” им действия срещу османската власт. В окончателния вариант към това се добавя, че те трябва да разграничават формите на “антиосманска съпротива” и да разбират ролята на външнополитическите фактори за развитието на българските съпротивителни прояви.

В раздела за Възраждането (XVIII-XIX век) пък учениците ще учат за зараждането на национално самосъзнание, новото българско училище, движението за самостоятелна църква, началото на организирано национално освободително движение, Априлското въстание, делото на Левски, Руско-турската освободителна война.

Подобни

Leave a Comment

thirteen + 8 =