Насрочват конкурс за управител на поликлиниката в Шумен

 

Конкурсът за избор на управител на „Диагностично-консултативен център І-Шумен“ ЕООД да се проведе на 3.10.2018 г., предлага в докладна записка, включена в дневния ред на предстоящата сесия, кметът на общината Любомир Христов.

Настоящото предложение за провеждане на конкурс е изготвено във връзка с решение № 814 от 28 юни от заседание на Общински съвет –Шумен, който избра д-р Магдалена Ангелова за управител на „ДКЦ І – Шумен” ЕООД. Конкурсът следва да се проведе в тримесечен срок от датата на вписване в търговския регистър на управителя. Д-р Магдалена Ангелова зае поста след като дългогодишният управител д-р Димитър Костов бе назначен за шеф на МБАЛ-Шумен.

Част от изискванията към кандидатите за поста са: да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или  научна степен.

Предлага се темата на събеседването с кандидатите да бъде: Мястото на „Диагностично-консултативен център I- Шумен“ ЕООД в здравеопазването на Община Шумен  в условията на бързопроменяща се нормативна база и финансова среда. Привличане на допълнителни приходи  от дейности извън договорените по НРД.

Документи се подават в стая № 204 на Община Шумен до 16.00ч. на 26-ти септември.

Конкурсът ще бъде проведен от петчленна комисия с председател д-р Светлана Маркова, зам.-кмет по здравеопазването.

Подобни

Leave a Comment

six + 20 =