На официална среща в Община Шумен откриха последния етап от ИСПА-2

На официална среща в Община Шумен, днес бе даден сертификат за изпълнение на помпена станция за отпадъчни води Дивдядово.

Станцията е изградена в рамките на проект „Интегриран воден цикъл на град Шумен-ІІ етап“ по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

Официалната церемонията бе открита от зам.-кмета по „Строителство и екология“ на Община Шумен инж. Боян Тодоров. Присъстваха и инж. Илияна Бонева, инж. Галин Ганчев и инж. Даринка Маринова.

Помпената станция за отпадъчна вода Дивдядово с напорен колектор гр. Шумен ще допринесе за предпазване на яз. Соари, а оттам и р. Камчия, от замърсяване с изхвърляните, непречистени канализационни и промишлени води. Минимизиране на вредните въздействия върху околната среда и рисковете за общественото здраве на населението. Намаляване на неотвежданите, непречистени канализационни води.

Едновременно с това ще подпомогне и за изпълнението на поетите ангажименти на страната ни за изграждане на обекти, чрез които да бъде увеличен събраният и третираният товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти.

 

 

Подобни

Leave a Comment

four × 3 =