Нова детска книжка написаха експерти от СИДП

„Приказки от гнездото“ разказва за малкия креслив орел, защитен от закона вид на територията на страната ни. Книгата е насочена към деца от предучилищните групи на забавачките и началните училищни класове.

Илюстрациите са на младият шуменски художник Сава Хаджиминчев, който за по-малко от месец успя да сътвори рисунките към текста.
Книжката ще бъде част от урок по Горска педагогика, като към всяка страница експертите са подготвили по една игра, чрез която да обяснят на малчуганите с какво се хранят орлите, къде живеят и как отглеждат малките си. Занятието ще бъде в рамките на два часа, а в уроците ще се включат деца от областите Шумен, Добрич, Варна и Търговище.

„Приказки от гнездото“ се издава със средства по Проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в тази част на страната ни.

Подобни

Leave a Comment

7 + five =