Нова техника за дейността на общинското предприятие „Чистота“

С нови машини за сметосъбиране и почистване е оборудвано общинското предприятие „Чистота“. Закупени са специализиран камион за повдигане и транспортиране на контейнери, две метачни машини, миеща машина и многофункционален автомобил за почистване и миене на улиците в града.

Специализираният камион разполага с телескопична система за повдигане и транспортиране на контейнери с обем до 4 куб.м. Той ще вдига както 4-кубиковите контейнери за битова смет, така и тези за строителни отпадъци. Мотометачките са с обем на бункера за отпадъци 6 куб.м., а миещата машина е с вместимост на цистерната от 8 куб.м. вода. Многофункционалният автомобил разполага с метачна система и ръчен смукателен маркуч, като обемът на бункера за отпадъци е 535 литра. С него ще се чистят по-големите паркове и алеи в града, които в момента се метат ръчно.

Новата техника ще се използва за транспортиране на контейнери за разделно събрани битови отпадъци с обем 4 куб.м. и за поддържане на чистотата на местата за обществено ползване в северния район на Шумен и централната градска част. Машините са на стойност над 1,130 млн. лв. и са закупени със средства от натрупаните отчисления, изисквани при депониране на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците и с разрешение на РИОСВ-Шумен.

Подобни

Leave a Comment

two × 1 =