Нови социални жилища ще се строят в Шумен

Община Шумен ще кандидатства с проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът е на обща стойност 2 976 500,00 лв. и в него е заложено изграждане на многофамилна жилищна сграда, която се състои от две секции. Всяка секция ще бъде на 5 жилищни етажа с полувкопан сутерен.

  • Сутерен с площ 306 м2 – избени складови помещение 25 броя;
  • 1 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища;
  • 2 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища;
  • 3 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища;
  • 4 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища;
  • 5 етаж със застроена площ 304,65 м2 – 5 броя апартаментни жилища;

По проекта е предвидено изграждането на паркинг за 40 автомобила и детска площадка.

В новите жилища ще бъдат настанявани социално слаби хора, такива които живеят в лоши битови условия и семейства на деца с увреждания, като те ще бъдат приоритетни. Ще има точни и ясни критерии и условия, на които кандидатите за жилище ще трябва да отговарят, като при настаняване ще бъде сключван договор за срок от 3 години.

Целта на този вид помощ за крайно нуждаещите се, не е да им бъде поднесено всичко на готово, а именно през този период от 3 години, те да бъдат подпомогнати, за да си “стъпят на краката”, да започнат работа и да имат възможността да водят един по-добър и пълноценен живот.

След изтичането на договора за ползване, живущите ще могат да кандидатстват отново за настаняване в общинско жилище, коментираха от общинска администрация.

 

Подобни

Leave a Comment

2 + 4 =