НОИ прекратява програмата за рехабилитация

Националният осигурителен институт обяви, че прекратява програмата за профилактика и рехабилитация за тази година, поради изчерпване на предвидените за нея средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Териториалното поделения на НОИ в град Шумен ще издава удостоверения за профилактика и рехабилитация само до 24 октомври 2018 г., включително. Последната дата, на която лицата могат да постъпват в изпълнителите на дейността попрофилактика и рехабилитация е 25 октомври 2018 г.

На лицата, постъпили след тази дата, няма да се изплащат средства за направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене.

Допълнителна информация се предоставя на телефони: 054/85 58 65, 054/85 58 63,  от служителите в стая № 310, от информационното табло на ІІІ етаж в ТП на НОИ – Шумен и от официалната интернет страница на Националния осигурителен институт.

Припомняме, че  изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация започна през март 2018 г. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване бяха предвидени 20 103 061 лв.

По план около 47 000 души трябва да се ползват от паричните помощи за профилактика и рехабилитация през тази година, като от област Шумен щастливците към момента са малко над 1300.

Подобни

Leave a Comment

18 + thirteen =