НОИ – Шумен: Стартират дейностите по профилактика и рехабилитация

Териториално поделение на НОИ – Шумен уведомява, че от 28.03.2019 г. стартира дейността по профилактика и рехабилитация на НОИ, която ще се осъществява в 51 балнеохотели и специализирани болници за рехабилитация.

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като НОИ заплаща стойността на 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно, нощувките (с крайна цена до 18 лв. за 1 нощувка) и частична парична помощ за хранене до 7 лв. дневно.

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ се предоставят еднократно за всяка календарна година и право за ползването им имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

Право за ползване на програмата имат и лицата с лична пенсия за инвалидност, които не са навършили съответната възраст за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК не е изтекъл и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Необходимите документи за ползване на програмата са: медицинско направление от лекуващия лекар в 2 екземпляра, документ за самоличност, документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето, лична амбулаторна карта и/или други медицински документи според конкретния случай, ако има – експертно решение на ТЕЛК.

Желаещите лица за профилактика и рехабилитация представят описаните документи в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

От 28.03.2019 г., в стая № 310 на III етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, от 08.00 часа до 12.00 часа, се приемат документи, извършва се заверка на медицинското направление и се издават удостоверения за профилактика и рехабилитация.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефони: 054/85-58-65, от служителите в стая № 310, от информационното табло на ІІІ-ти етаж в ТП на НОИ – Шумен и от официалната интернет страница на Националния осигурителен институт http://www.nssi.bg/benefits/rehabilitation.

 

Подобни

Leave a Comment

4 × five =