НСИ: Бизнес климатът се влошава, причината е в строителството и услугите

Общият показател на бизнес климата в България през юни намалява с 0.9 пункта в сравнение с предходния месец. Основната причина според Националния статистически институт е в по-неблагоприятния бизнес климат в секторите на строителството и на услугите.

По данни на НСИ съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с цели 3.4 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца също са неблагоприятни. Особено силно през последния месец се усеща влиянието на фактора „недостиг на работна сила“. Продажните цени през следващите три месеца ще останат без промяна, сочат още прогнозите.

През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ спада с 4.5 пункта главно поради по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца се подобряват. Конкуренцията и несигурната икономическа среда продължават да са факторите, затормозяващи в най-голяма степен бизнеса.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 1.5 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата производствена активност се подобрява, както и прогнозите им за следващите три месеца се запазват благоприятни. Най-големите проблеми са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна ръка.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 0.8 пункта, което се дължи на леко подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-резервирани. Най-сериозните проблеми в бранша си остават недостатъчното търсене, силната конкуренция и несигурната икономическа среда. Прогнозите за продажните цени за следващите три месеца показват повишение.

 

Подобни

Leave a Comment

5 × 1 =