НСИ: Средно 1.9 души обитават едно жилище в област Шумен

За 2017 г. в едно жилище в област Шумен живеят средно 1.9 лица, като в градовете живеят средно 2  лица в едно жилище, а в селата – едва 1.9, сочат данните на Отдел: Статистически изследвания-Шумен към Националния статистически институт.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Шумен е 514 при 561 средно за страната. В градовете на областта осигуреността с жилища е 498, а в селата – 540. Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 86.7 хил. или 97.5% от общия жилищен фонд на област Шумен.

Към края на 2017 г. жилищния фонд в областта се състои от 53.3 хил. жилищни сгради. Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават сградите с „Друга“ конструкция – 18.9 хил. или 35.5%, следвани от  тухлените сгради с гредоред – 17.2 хил. или 32.2% от всички жилищни сгради и от тухлените сгради с бетонна плоча – 16.0 хил. или 30.0%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.4%, а панелните – 0.9%. В градовете 47.9% са тухлени сгради с бетонна плоча, а 28.8% са тухлени сгради с гредоред.

По данни на НСИ, в област Шумен преобладават едноетажните жилищни сгради – 36.6 хил. или 68.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 14.3 хил. (26.8%), триетажните са 1.4 хил. (2.6%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 1.1 хиляди.

Към края на 2017 г. жилищата в областта са 88.9 хил., с 21 жилища повече в сравнение с 2016 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 61.2% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 20.7%, на едностайните –  8.9%, на петстайните – 5.4%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.8% от всички жилища в Шуменско.

 

Подобни

Leave a Comment

eleven − 5 =