Област Шумен е на 13 място по бедни хора в страната за 2016 година

Област Шумен е в златната среда в страната по показател бедни хора, показват данните на местната статистика. През миналата година 20.7% или 36.5 души в региона са разполагали средно на месец с едва 271.7 лева при определена линия на бедност за страната от 308.2 лева на член от домакинство.
Относителният дял на бедните мъже в областта за 2016 година е бил 19.5%, а на жените 21.9%, сочи статистическото изследване.
В сравнение с 2015 година относителният дял на бедното население в региона е намалял с 9.9 процентни пункта, а размера на линията на бедност с 4%.
Данните от проучването показват, че ако в доходите на домакинствата се включат пенсии, но се изключат всички социални помощи, както и плащанията за бременност и майчинство, равнището на бедност в област Шумен скача от 20.7% на 29.7%.
Логично най-висок е делът на бедните сред безработните и лицата без образование. Хората с начално и без образование формират и групата на работещите бедни в Шуменско.
Бедността се настанява трайно най-често при самотно живеещи възрастни хора, както и сред домакинствата с три и повече деца.
Със 17.9% размер на линия на бедността област Шумен се нарежда на 16 място в страната. Показателят се изчислява на базата на 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта.
Общо 33.1% от населението в областта е живяло в тежки материални лишения през 2016 година. По този индикатор регионът се нарежда на 12 място в страната.
През 2016 г. 38.6% от населението в област Шумен е било в риск от бедност и социално изключване, като този показател за страната е 40.4%.

Подобни

Leave a Comment

12 − 9 =