Област Шумен е на 21-во място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции

103.1 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Шумен към 31.12.2016 г. Това е с 0.2% по-малко в сравнение с 2015 година, съобщават от Статистика – Шумен.

Областта заема 21-во място сред 28-те области в страната по размер на ПЧИ.

Най-голям е обемът на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността, който е 88.6 млн. евро и в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 4.5 млн. евро. През 2016 г. тези дейности заедно формират 90.3% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции.

Спрямо предходната година в промишлеността се наблюдава повишаване на ПЧИ с 18.3%, а в сектора на услугите – намаление с 9.9%.

Сред промишлените отрасли с най-голяма стойност на ПЧИ към края на 2016 г. в област Шумен е „Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини” с 44.7 млн. евро. Следват „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване” с 24.0 млн. евро и „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” с 10.2 млн. евро.

В областта, с най-голям обем на ПЧИ е община Шумен с 44.5 млн. евро, следвана от община Нови пазар с 24.3 млн. евро.

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Подобни

Leave a Comment

sixteen − 9 =