Област Шумен е на първо място в страната по достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2017 г. 77.9% от домакинствата в област Шумен (67.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011-2017 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 44.2 процентни пункта. През 2017 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Шумен, а с най-нисък – Монтана (51.5%). Това съобщават от Статистика – Шумен.

68.0% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично (61.9% средно за страната), което отрежда на областта трето място сред 28-те области в страната. Относителният дял на лицата, използващи регулярно интернет, е най-висок в област София (столица) – 75.0%, а най-нисък в област Търговище – 42.8%.

В област Шумен жените са по-активни и по-често се възползват от удобствата на глобалната мрежа в сравнение с мъжете – съответно 70.8 и 65.1% (средно за страната – 63.0% при мъжете и 60.8% при жените).

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като е регистрирана правопропорционална зависимост между образователното равнище и честотата на ползване на глобалната мрежа. Докато 88.1% от лицата с висше образование и 80.9% от лицата със средно образование в областта са регулярни потребители, то едва 42.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

През настоящата година 9.2% от лицата в област Шумен (20.7% средно за страната) използват интернет за взаимодействие с органите на държавната администрация. Този дял е най-висок в област Монтана (36.7%), а най-нисък в област Разград (9.0%).

 

Подобни

Leave a Comment

three × four =