Обновяват храмовете на Темида в Шумен и Нови пазар

Висшият съдебен съвет обяви обществени поръчки за ремонт на сградата на Окръжен съд – Шумен и за строително-монтажни дейности в и около Районен съд – Нови пазар.

Ремонтните дейности по Окръжния съд в Шумен трябва да запазят сградата, която е паметник на културата във вид, максимално близък до автентичния. В обществената поръчка е заложен монтаж на елементи по фасадата и покрива, външна мазилка, боядисване по фасадата със силикатна боя в два цвята и т.н. Общата прогнозна стойност на поръчката е 51 666 лв. без ДДС.

Предмет на обществената поръчка за Районен съд – Нови пазар са строително-монтажни работи по оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителната система в сградата на съда. Максималният срок за изпълнение на поръчката е 60 дни. Прогнозната стойност е 50 588 лева без ДДС.

Крайният срок за получаване на двете оферти е 10 юли 2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на следващия ден, 11 юли, в сградата на Висшия съдебен съвет в София.

Подобни

Leave a Comment

four × three =