Обучават горски как да водят борба с короядите по иглолистните дървета

Инструктаж-обучение свързан със здравословното състояние на иглолистните култури ще се проведе на 20 и 21 септември в ДГС-Върбица, съобщават от Североизточно държавно предпритие.

В него ще участват специалисти по защита на горите от териториалните поделения в обхвата на Регионалната дирекция на горите в Шумен, заместник-директори на стопанства и експерти от СИДП. По време на обучението представители на Лесозащитната станция във Варна ще обяснят на колегите си как да определят правилно вредителите и болестите и техните биологични особености и как да извършват лесопатологично обследване и определяне процента на повредата.

Ще бъдат обсъдени и начините за справяне с различните вредители. През вторият ден на инструктажа ще бъдат разгледани на терен иглолистни култури.

Близо 68 хектара от горите, които са в обхвата на Североизточното държавно предприятие са нападнати от корояди, показва справка изготвена от експертите на предприятието. 28 хектара от тях са на територията на ДГС-Омуртаг, а 39.8 хектара са в ДГС-Върбица.

Подобни

Leave a Comment

twenty + 18 =