Обучение за библиотекари ще се проведе в РБ „Стилиян Чилингиров”

От 25 септември в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” стартира обучение в специалност „Библиотекознание”, организирано от лицензирания Център за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Шуменската библиотека. Обучението е съобразно нормативните изисквания на Закона за професионалното образование и обучение и Закона за обществените библиотеки. Финансирането е по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В продължение на десет месеца, в рамките на 960 учебни часа дванадесет служители на читалищни библиотеки от област Шумен ще изучават основните дисциплини от учебната програма – общо библиотекознание, библиотечни фондове, библиотечни каталози, библиотечно обслужване, управление и организация на библиотеката, справочна и библиотечно-информационна дейност и др.

Завършилите успешно курса на обучение и положили държавните изпити ще получат свидетелство за придобита III степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар”.

Подобни

Leave a Comment

thirteen + 20 =