Обучителен курс по идентификация на старинни предмети и монети в РИМ-Шумен

Обучение на тема: Идентификация, автентификация и оценка на археологически обекти, монети и монетовидни предмети, както и процедурите свързани с тях, ще се проведе в РИМ-Шумен от 13 до 15 юни.

Инициативата е във връзка с Решението на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз за обявяването на 2018 година за Европейска година на културното наследство и за повишаване на професионалните компетенции на музейните специалисти за опазването и съхранението на движимото културно наследство, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” и Бюро Творческа Европа – България към Министерството на културата.

Домакин и съорганизатор на събитието за Северна България е Регионален исторически музей – Шумен, а основни лектори са проф. Иля Прокопов (Регионален исторически музей – Кюстендил, Югозападен университет „Неофит Рилски”) и доц. д-р Николай Марков (Национален исторически музей).

Обучителният курс ще се проведе в Лекционната зала на РИМ – Шумен и ще бъде официално открит в 13 часа на 13 юни.

Подобни

Leave a Comment

19 − twelve =