Община Велики Преслав обяви конкурс за модернизация на градския парк

Конкурс за идеен проект за „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК В ИАР „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ обявиха от общинската администрация в града.

В конкурса могат да вземат участие архитекти, художници и творчески ателиета, които проявят интерес към задачата и желание за бъдеща реализация. Желаещите  трябва да представят:

  1. Идейни скици и схеми на градския парк без ограничение в броя им и техниката на изпълнение, обхващащи съществуващият  терен или предложение за разширение.
  2. Фотовизуализации – фотоколажи , даващи представа за цялостната визия на обновения парк или характерни места от него:

а) ситуационна схема на парка и алейната мрежа,

б) фрагменти от монументална и художествена пластика

в) силуети-разрези,

3. Писмено описание на идеята и приблизителна стойност на изпълнението ѝ

След предаването им, проектните материали и проектите се съхраняват в Община Велики Преслав. Тя има право да публикува части от тях или в цялост за архивни нужди или публикации, но само във връзка с конкурса. При публикуването на всички проекти или части от проекти е задължително да бъдат споменати и техните автори.

ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ

Възложителят назначава жури в състав:

1. Главен архитект на Община Велики Преслав;

2. Общински съветник от ОбС – В.Преслав

3. Художник- представител на СБА;

4. Ландшафтен архитект- член на КАБ ;

5. Архитект член на КАБ или САБ;

СРОКОВЕ

– краен срок за предаване на конкурсните проекти – до 17:00 часа на 11.12.2016 г., на адрес: гр.Велики Преслав , ул.“Борис Спиров“№58, стая 502.

– журиране от 13:00 часа на 12.12.2017 год. до  12:00 часа на 13.12.2017 год.

Снимка: berkom.wordpress.com

Подобни

Leave a Comment

seven + twelve =