Община Велики Преслав продава на търг опасни тополи

Община Велики Преслав обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на общо 123 опасни тополи на корен. Дърветата се намират в и около село Троица, по пътя от Троица за село Хан Крум, както и в града – от двете страни на коритото на река Дервишка в кв. 1 местност „Кюнтя“ до началото на бетоновата корекция.

320 пл. куб. метра е прогнозното количество дървесина, а началната тръжна цена е 11 905 лв. без ДДС. Важно е да се знае, че ако реално добитото количество дървесина е по-голямо от договореното се изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат по единични цени по сортимент /без ДДС/, посочени в настоящата документация. В случай, че реално добитото количество дървесина е по-малко от прогнозното, разликата е за сметка на изпълнителя по договора и възложителя не дължи връщане на цялата или част от внесената сума.

Крайният срок за внасяне на депозита в размер на 1190,50 лв., е 11:00 часа на 19-ти юни в касата на Общинска администрация Велики Преслав или по банкова сметка. Задължително условие за участниците в търга е притежанието на минимален брой техника, необходима за извършване на сечта, както и да имат „под ръка“ поне няколко правоспособни резачи.

Повече подробности може да намерите на сайта на Община Велики Преслав.

Снимката е илюстративна

Подобни

Leave a Comment

six + seven =