Община Никола Козлево дарява 10 000 лв. на МБАЛ-Шумен

На проведено заседание на Общински съвет – Никола Козлево (при спазване на всички противоепидемични изисквания) е прието предложението на кмета  Ешреф Реджеб община Никола Козлево да дари 10 хил. лева на МБАЛ – Шумен за подпомагане на дейностите на лечебното заведение срещу инфекцията COVID-19.
Средствата ще бъдат преведени директно по сметката на МБАЛ – Шумен.

Подобни

Leave a Comment

one × 2 =