Община Никола Козлево обяви конкурс за мартеници под наслов “Пижо и Пенда – 2020”

Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл, с нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта. Това е мотивът на МКБППМН и Община Никола Козлево да отправят покана за участие в конкурс за мартеници под наслов “Пижо и Пенда – 2020”.

1. Регламент за участие в конкурса:
В конкурса могат да участват всички деца на територията на Община Никола Козлево разпределени в следните възрастови групи:
– І група – ДГ – колективно – ІІ група – І-ІV клас – ІІІ група – V-VІІІ клас.
– IV група – читалища

2. Условия за участие в конкурса:
– Всеки участник участва с една мартеница ;
– мартениците трябва да бъдат изработени ръчно;
– всяка мартеница трябва да бъде придружена със следната информация:
– трите имена и възраст на автора/авторите;
– наименование на училище или детска градина;
– Всяко училище, детска градина и читалище да си изработи табло, на което да бъдат закачени всички мартенички.
– всяко училище да се изготви поименен списък на участниците.

3. Награден фонд – във всяка категория ще има излъчени победители. Наградния фонд на конкурса ще включва предметна награда и грамота за участие в конкурса.

Мартениците ще се приемат от 12.02.2020 г. до 28.02.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Никола Козлево, пл. „23-ти септември № 5 ( І ет., ст.№8)

Всички мартеници ще бъдат подредени в изложба в сградата на Общината.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на общината на 05.03.2020г.

Подобни

Leave a Comment

three + 20 =