Община Никола Козлево се сдоби с автомобил за разнос на храна

Община Никола Козлево се сдоби с нов автомобил, който ще бъде използван за разнос на храна.

Колата е закупена със средства по проект „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По проекта предстои още разкриването на Обществена трапезария, от услугите на която ще могат да се възползват всички жители от единадесетте населени места от общината.

Припомняме, че на заседанието на Общински съвет – Никола Козлево в края на месец юли бе взето решение за създаване на ОП „Социални дейности“ с две направления: „Обществена трапезария“ и „Озеленяване“.

Капацитетът на трапезарията, която ще се помещава в приземния етаж на бившия Младежки дом, е 400 души на ден. Поне 14 души трябва да намерят препитание и постоянна работа в кухнята и съпътстващите дейности.

В отдел „Озеленяване“ пък ще бъдат назначени 18 трайно безработни, които ще осъществяват дейността си в района на местоживеене.

Подобни

Leave a Comment

16 − nine =