Община Никола Козлево с противоепидемични мерки срещу COVID-19

С цел опазване на здравето и ограничаване на разпространението на COVID-19 в населените места на община Никола Козлево, считано от 12.06.2020 до 26.06.2020 включително се въвеждат следните противоепидемични мерки:

  1. Преустановява се провеждането на сватбени тържества;
  2. Преустановява се провеждането на всякакъв вид пазари с изключение на тези, на които се предлага селскостопанска продукция;
  3. Всички лица, които се намират на закрити обществени места, са длъжни да носят защитна маска или друго предпазно средство, което да закрива носа и устата;
  4. На откритите места да се спазва необходимата установена дистанция между хората.

Подобни

Leave a Comment

6 − 2 =