Община Нови пазар приключи проект за интеграция на деца от етнически малцинства

„Подкрепа за интеграцията и социализацията на децата от етническите малцинства“ в детските градини на Община Нови пазар приключи.

Проектът стартира на  1.10.2016 година , като в него се бяха включили 9-те детски градини на територията на общината.

 

В рамките на проекта бяха обхванати 188 деца от различен произход на възраст от 3 до 6 години и 15 учители. Родители също взеха участие в дейностите по проекта, посещавайки периодични срещи за мотивация и помощ на децата в учебния процес.

работа по проекта представляваше занимания по интереси, съобразени с културната идентичност на децата, организиране на игрови и учебно-познавателни дейности, които да помагат на родителите за ангажираността с учебно-възпитателния процес, насърчаване на взаимното уважение, както и намаляване на безпричинното отсъствие на децата от подготвителните групи.

 

 

Подобни

Leave a Comment

thirteen − 5 =