Община Шумен: Изтича срокът за плащане на местните данъци

На 31 октомври изтича срокът за плащане на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху моторните превозни средства за текущата година, съобщи Община Шумен.

След тази дата върху дължимите суми започват да се начисляват лихви.  Годишният размер на задълженията е разделен на две равни вноски – плащане до 30 юни и до 31 октомври. Същият срок важи и за таксата битови отпадъци.

Касовите плащания на местните данъци и такса битови отпадъци се извършват в данъчната служба на общината от 8.30 до 18.30 часа всеки работен ден без прекъсване. Вноските за местни данъци и такси може да се преведат и по банков път.

Справка за банковата сметка, по която да бъдат внесени задълженията, може да се направи на електронната страница на общината. От тази година плащане може да се извърши и на всички каси на Изипей.

От общинската данъчна служба напомнят и това, че гражданите могат по електронен път да проверяват вида и размера на данъчните си задължения, като преди това трябва да заявят желание да им бъде издаден КИН – клиентски идентификационен номер. Заявления се приемат всеки работен ден в отдел “Местни данъци и такси”.

Желаещите могат да използват всяко идване в сградата на общината, за да подадат необходимия образец и да се възползват от удобството на тази електронна услуга за гражданите.

Подобни

Leave a Comment

five − three =