Община Шумен кани гражданите на обсъждане за евентуално поемане на нов дълг

Община Шумен организира публично обсъждане на намерението си да поеме дългосрочен дълг от Фонда за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД, за мостово финансиране на изпълнението на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, информират от общинската администрация.

С материалите за обсъждането гражданите могат да се запознаят на място всеки работен ден между 14.00 и 16.00 часа до 31 юли в дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“. Материалите са публикувани и на сайта на общината в секция „Обществено обсъждане“.

От общинската администрация канят гражданите и всички заинтересовани лица да участват в общественото обсъждане, насрочено за 31 юли, от 14 часа в зала 203 в Община Шумен.

На официалната страница на „ФЛАГ“ ЕАД обясняват, че мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

 

 

 

Подобни

Leave a Comment

one × 3 =