Община Шумен обяви търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Община Шумен е обявила публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи за стопанската 2018/2019 година, информират от общинския пресцентър. Предмет на търга са свободните общински земеделски земи.

Земите от общинския поземлен фонд се предоставят за срок до пет стопански години, а земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  – за срок до една стопанска година. Търговете ще се проведат на 06.06.2018 година в зала 363 на Община Шумен от 9.00 до 15 часа за различните землища.

Цената на тръжната документация е 20 лева с включен  ДДС. Сумата се плаща на касите в Центъра за информация и услуги в общината. Тръжната документация се получава в стая № 370 до 10.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен до 5 юни, 2018 г., след като е предварително заплатена. Описите на имотите са на разположение на гражданите в стая 370. Оглед се извършва чрез кметовете на населените места.

По-подробна информация желаещите могат да получат на телефон 054/857 710.

Подобни

Leave a Comment

fifteen + 19 =