Община Шумен предупреждава пчеларите за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. „Макак“, кв. „Дивдядово“, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. „Макак“ и кв. „Дивдядово“, че фирма „Фуражи“ ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв. „Макак“ в дните от 17 до 31 март и от 1 до 24 април 2020 г. от 8.00 до 17.00 часа.

Съгласно чл. 10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Повече информация може да бъде получена на посочените телефони на фирма „Фуражи“ ООД – 054/ 800 276 и 0896 66 88 45 и на номер 054/857 710 в общинската администрация.

Подобни

Leave a Comment

5 × 5 =