Община Шумен тръгва на борба със замърсителите на въздуха

Община Шумен информира гражданите, екологичните организации и движения и всички заинтересовани лица, че администрацията е изготвила „Проект на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на община Шумен.“

Проектът е с период на действие 2018-2022 г. Текстът е достъпен на сайта на общината в „Устройство на територията“, секция „Екология“ – „Програми“.

От общинската администрация съобщават още, че мнения, предложения или възражения се приемат в деловодството на общината до 12 октомври, 2018 г.

 

 

Подобни

Leave a Comment

one × four =