Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства за предстоящо пръскане с растителнозащитни препарати

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово и гл.специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че ДП ”НКЖИ” поделение Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица  ще проведе третирания с растителнозащитни препарати  по утвърден план-график както следва:

От 28.05 до 29.05.2019г. от 8 до 17 часа на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия София-Варна – участък Мадара-Каспичан.

Третирането ще е с продукт –НАСА 360 СЛ с карантинен срок 30 дни и доза 4% разтвор.

Мероприятието се извършва срещу вредител  Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

 От администрацията информират собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово в Шумен, че ДП ”НКЖИ” поделение Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица  ще проведе третирания с растителнозащитни препарати  и в други райони по график както следва:

 1.От 29.05 до 31.05.2019г. от 8 до 17 часа на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП-линия Шумен – Комунари – в участъка Шумен-Смядово-НВ Желъд.

Третирането ще е с продукт –НАСА 360 СЛ с карантинен срок 30 дни и доза 4% разтвор.

 2.От 29.05 до 31.05.2019г. от 8 до 17 часа на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия София – Варна – участък Търговище – Хан Крум.

Третирането ще е с продукт- НАСА 360 СЛ с карантинен срок 30 дни и доза 4% разтвор.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

За повече информация: тел: 0889 807 810 ДП ”НКЖИ” поделение Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица и 054/857 710 – Община Шумен

Подобни

Leave a Comment

one × one =