Община Шумен ще плаща по-висока цена за сепариране на тон отпадък

Община Шумен ще плаща на фирма „Евро Импекс“ по-висока цена за сепариране на тон отпадък. Това решение се взe на събранието на Регионално сдружение за управление на отпадъците, което се проведе в сградата на общината. На него бе договорена промяна във формулата за изчисление на крайната сума. На заседанието присъстваха представители на всички общини в област Шумен, които са членове на РСУО.

Новата формула има за цел да стимулира фирмата да отделя повече отпадък, който е годен за рециклиране, като по този начин Общината поетапно ще увеличи процента на преработени отпадъци. За тази си работа от 2018 година фирмата ще получава надбавка от 1,70 лв над основната сума, която е 16,40 лв. Крайната сума, която Община Шумен ще плаща на фирмата, управляваща сепариращата инсталация, става 18.13 стотинки.

Представителите на общините гласуваха и предложението на община Шумен за отпускане на средства от партидата на община Шумен от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. Още 541 000 лева от сметката на сдружението се отделят за нуждите на предприятието по чистота в Шумен. 156 хил. лв. ще отидат за закупуване на челен товарач-фадрома, а другите 385 хил.лв. са предвидени за нови контейнери за отпадъци. Местните власти вече са изразходвали 1 230 000 лв. за закупуване на машини за общинското предприятие по сметопочистване.

Подобни

Leave a Comment

three × 1 =