Общо 258 500 лева са приходите от нощувки в хотели през юли в област Шумен

Приходите от нощувки в хотели и места за настаняване в област Шумен през юли са 258 500 лева, което е с 15.6% повече в сравнение със същия месец на 2016 година, показват данните на местната статистика. С 19.6% се увеличават постъпленията от нощувки на български граждани, а
от чужденци с 3%.
През юли тази година в Шуменско са функционирали 61 места за настаняван. Броят на стаите в тях е бил 798, а на леглата 1 695. В сравнение с юли 2016 година общият брой на местата за настаняване в областта се увеличава с 13%, а броят на леглата в тях с 5.3%.
През юли тази година категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани за отчетения период в региона е 6 763, като от тях 5 507 са на български граждани, а 1 256 на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки се увеличава с 1%.
В хотелите са осъществени 73.4% от общия брой нощувки на българските граждани и 92% от общия брой нощувки на чужденци.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2017 г. в област Шумен са 4 056 души, като в сравнение с юли 2016 година намаляват със 7%. Пренощувалите български граждани през месеца са 3 298, или 81.3% от всички пренощували лица, като по-голямата част от българите (80.1%) са отсядали в хотелите, където са реализирали средно 1.5 броя нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 758, като 93.5% от тях са предпочели хотелите, където са реализирани средно по 1.6 броя нощувки.
През юли тази година 45.9% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 44.2% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 29.0%, следват Франция, Украйна, Италия, Германия, Руска федерация, Молдова.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2017 година в област Шумен е 12.9%, като в хотелите тя е 13.4%, а в другите места за настаняване – 11.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата в област Шумен намалява с 0.6 процентни пункта.

Подобни

Leave a Comment

five × 4 =