Обявени са резултатите от първото класиране за прием в първи клас за учебната 2018/2019

Общо 664 деца участваха в класирането за прием на ученици в първи клас на територията на община Шумен. 650 от тях са класирани по първо желание или  98% от всички кандидати, 14 деца са класирани по второ желание.

Записването се извършва на място в училището от 6 до 8 юни. За целта са необходими: заявление по образец, което се предоставя на родителите; копие и оригинал (за сверяване) на документ за  адресната регистрация на родителя/настойника; декларация от родителя с данни на детето и оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето; оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група.

Ако в заявлението за кандидатстване родителите са посочили критерии, за които са получили допълнителен брой точки, при записване на детето те трябва да удостоверят това предимство със съответните документи.

Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от класирането, мястото не се запазва и те могат да кандидатстват с ново заявление за следващото класиране.

На 11 юни системата за прием ще бъде отворена за второ класиране.

Подобни

Leave a Comment

1 + eleven =