Обявиха конкурс за директори на детски градини в 4 села в община Никола Козлево

Община Никола Козлево обяви конкурс за директор на детските градини в селата: Вълнари, Ружица, Каравелово и Църквица. Кандидатите трябва да са български граждани, но е възможно да бъдат граждани на страна от ЕС, както и продължително пребиваващи в страната чужду граждани – ако получат съгласието на началника на РУО за този пост.

Кандидат-директорите не трябва да са осъждани за престъпления от общ характер, но трябва да са висшисти, да имат професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата на задължителната преподавателска работа на директор на детска градина. Всички кандидати е задължително да имат поне 5 години учителски стаж.

Конкурсът ще се проведе в три етапа: допускане по документи, писмен тест и интервю. Документи се приемат до 21 август в Общинска администрация – Никола Козлево, всеки работен ден от 8:30 часа до 16 часа. Допълнителна информация на тел: 05328/20-02.

Подобни

Leave a Comment

17 − three =