Обявиха конкурс за директор на ДГ „Снежанка“ в Каспичан

 

Кметът на община Каспичан Милена Недева обяви конкурс за длъжността директор на Детска градина „Снежанка“. Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание, подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

Кандидатите трябва да са български граждани; да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата; да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение”.

Всички кандидати за поста трябва да притежават диплома за „бакалавър” или „магистър” от професионално направление “педагогика” с присъдена професионална квалификация “педагог” и/или “детски учител”, “детски и начален учител”; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация “учител” и допълнителна професионална квалификация “детски учител”. Задължителен е и поне три годишен учителски трудов стаж.

Минималната основна заплата, която ще получава бъдещият директор, е 840 лева.

Документите се подават до 28 август включително, в Общинска администрация – Каспичан.

Допуснатите по документи ще трябва да защитят три годишна програма за  развитието на детското заведение. Това ще стане в 10:30 часа, на 5 септември, в заседателната зала на общинска администрация, етаж І.

Подобни

Leave a Comment

seventeen − one =