Обявиха конкурс за директор на ЦСОП “Хела” в Нови пазар

Началникът на Регионално управление на образованието – Шумен Светлана Милева обяви конкурс за длъжността „директор“ на Център за специална образователна подкрепа “Хела” в град Нови пазар.

За кандидатите е важно да знаят, че директора на общинския център се занимава основно с планиране, организиране, ръководене и осъществяване на държавната политика в областта на обучението и на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

На плещите му пада и цялостната административно-управленска и финансова дейност на центъра.

Конкурсът за директорския пост ще се проведе в три етапа: допускане по документи, писмен изпит-тест и интервю. Документи се подават до 05.11.2018 г. в РУО – Шумен, на ул. „Цар Калоян“ 1.

Припомняме, че ЦСОП “Хела” се появи след преобразуване на старото Помощно училище “Станата”. Това стана със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев от 20 юли 2017 г.

Центърът се намира в същата сграда на ул. “Цар Освободител” 26 в гр. Нови пазар.

Подобни

Leave a Comment

5 × 4 =