ОДМВР- Шумен въвежда редица мерки за безопасност при прибирането на селскостопанската продукция

Преди и по време на кампанията полицейски служители ще провеждат работни срещи с кметовете в съответните населени места, с председателите на земеделските кооперации, управители на фирми и земеделски производители.

Целта на срещите е да се създаде необходимата организация, да се предприемат конкретни мерки за охрана на складовите бази, които се ползват за съхранение на селскостопанска продукция. Дейностите започват от месец април и ще продължат до прибирането на реколтата. Предстоят срещи с ръководствата на частни охранителни фирми и звена за самоохрана, като целта е да се засили бдителността им при охрана на продукцията. Предвидено е засилено полицейско присъствие в районите с обособени пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция.

В периода са планирани и специализирани полицейски операции за предотвратяване, пресичане и разкриване на кражби, умишлени палежи и други престъпни посегателства по отглеждане, прибиране, съхранение, транспортиране и търговия със селскостопанска продукция, както и транспортиране и търговия с животни.

Ще се извършват системни проверки на пътните превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция, с цел контрол на техническата им изправност, наличие на „Гражданска отговорност на автомобилиста“, винетен стикер, противопожарно оборудване. Полицейските служители, изпълняващи контрол на пътното движение ще активизират дейността си по спазване на изискванията за движение на извънгабаритни товари, извънгабаритна земеделска техника и прикачени към нея инвентар и ремаркета, обозначаването на същите с необходимата сигнализация, наличие на необходимия брой съпътстващи автомобили.

Подобни

Leave a Comment

15 − six =