ОД на МВР-Шумен отчита нарастване на тежките катастрофи

Безопасността на движение по пътищата и намаляване на пътно – транспортния травматизъм са едни от най-значимите проблеми на нашето съвремие, не само в нашата страна, но и в европейски и световен мащаб. Във връзка с това един от основните приоритети на МВР в частност на службите за пътен контрол, е намаляване на броя на тежките пътно – транспортни произшествия и последиците от тях.

През последните години броят на настъпилите пътно – транспортни произшествия и последиците от тях е следният:

Налице е тенденция за увеличаване тежестта на последиците при пътно произшествие, в които има пострадали лица. През 2015г. тежките пътно – транспортни произшествия са 9% от общия брой ПТП, през 2016г. са 8,8%, през 2017г. са 12,3%, а през 2018г. до месец октомври включително са 12,8%.

За същите периоди в ОД МВР Шумен е отчетена следната наказателна дейност:

От изложените резултати е видно, че броят на установените основни групи нарушения е с пропорционално увеличение. Най-голям дял от общия брой на нарушения от водачите на МПС са тези за превишение на скоростните режими. От друга страна именно несъобразената скорост е една от основните причини за настъпване на пътно – транспортни произшествия.

Във връзка с това в МВР ежегодно се планират редица мероприятия, чиято цел е именно намаляване броя на пътно – транспортни произшествия, предпоставките за тяхното възникване и превантивно въздействие върху участниците в пътното движение. Такива мероприятия са: специализирани полицейски операции по линия на ТИСПОЛ (европейска мрежа на службите на пътна полиция), специализирани операции за контрол над отделни групи участници в пътното движение като водачи, пешеходци, велосипедисти, мотористи. Провеждат се радица кампании и акции като: “Децата тръгват на училище – да ги пазим на пътя”, “Ваканция”, “Светлина”, “Зима” и други. В голямата си част акциите са насочени основно към водачите на моторни превозни средства и въздействието е основно върху тях. Прилагат се всички законоустановени мерки, при спазване на принципа на “нулева толерантност” когато сеустановят нарушения.

Подобни

Leave a Comment

twelve + 4 =