Окръжен съд – Шумен инициира провеждането на дискусия за адекватни мерки при решаване на правни спорове

Поредната инициатива на Окръжен съд – Шумен е провеждащата се днес дискусия. Съдии разглеждащи граждански и търговски дела от съдилищата в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, членове на адвокатския съвет на адвокатска колегия – Шумен, както и медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите, воден от Министерството на правосъдието ще дискутират на тема „Практически проблеми и възможности за прилагане на медиацията като алтернативен способ за решаване на правни спорове в съдебния район на Окръжен съд – Шумен“.

Целта е да се анализират възникващи в хода на медиацията проблеми и набелязването на адекватни мерки за по – широкото й приложение, като възможност за решаване на правни спорове.

 

Подобни

Leave a Comment

18 − eight =