Окръжната прокуратура атакува наредби в шест общини в област Шумен

Окръжната прокуратура в Шумен е внесла седем протеста в Административния съд срещу разпоредби в общински наредби за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от началото на октомври до сега. Проверката за законосъобразност е била възложена от Върховната административна прокуратура. Това съобщават от Апелативна прокуратура – Варна.

Прокурорите от Окръжната прокуратура в Шумен са открили текстове в общинските наредби на общините Каспичан, Смядово, Никола Козлево, Велики Преслав, Шумен и Хитрино, които противоречат на Закона за общинската собственост и Закона за местните данъци и такси.

В тях било предвидено заплащане на режийни разноски от приобретателите при извършване на разпореждане с недвижими имоти. В Закона за местните данъци и такси основанието за заплащане на различни по вид такси е за извършена услуга от съответната община, каквато в случая няма. Така в наредбата е въведена незаконна такса.

В наредбите се регламентира  лицата, придобили право на строеж върху общинска земя, да имат възможност да закупуват земята – частна общинска собственост, без търг или конкурс, а единствено по силата на заповед на кмета. Такова изключение в Закона за общинската собственост не е предвидено и в този смисъл наредбите му противоречат.

Предстои насрочване на съдебните заседания по 7-те протеста в Административния съд в Шумен.

Подобни

Leave a Comment

11 + nineteen =