Окръжната прокуратура атакува общински наредби в Смядово и Каспичан

Четири общински наредби е атакувала през месец май Окръжната прокуратура в Шумен. Извършената проверка по актовете на няколко общини е била  разпоредена от Върховната административна прокуратура по линия на надзора за законност за допуснати при издаването им съществени нарушения на административнопроизводствените правила.Това съобщават от Апелативна прокуратура – Варна.

Оспорени са 2 наредби на община Смядово – за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и за рекламната дейност, както и 2 наредби на община Каспичан – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Окръжната прокуратура е оспорила отделни текстове от тези наредби.

В решенията, с които съдът ги отменил, било констатирано нарушение на административнопроизводствените правила в процеса на приемане на подзаконовите нормативни актове от  съответните общински съвети. Това е дало основание на магистратите да внесат последващи протести срещу  незаконосъобразните наредби като цяло.

Предстои по протестите на Окръжната прокуратура в Шумен да се произнесе Административният съд.

Подобни

Leave a Comment

one × five =