Омбудсманът на Шумен: Зелената система се нуждае от обновяване

„Зелената система се нуждае от поддръжка и обновяване. В случай, че приемем тезата, че е недопустимо премахването на дървета в Шумен, би следвало да се откажем от всякакво обновяване на градската среда“. Това коментира общественият посредник Иван Капралов по повод днешното си становище относно предприетите от администрацията мерки за премахване на дървета в квартал „Тракия” и по улица „Съединение“.

Позицията на омбудсмана е в отговор на получени осем сигнала и жалби от граждани, които настояват да се извърши проверка по целесъобразност и законосъобразност на премахването на дървета в града. Проверката показва, че това се налага във връзка с по-голямата тема, целяща подобряването на градската среда, свързана с разширяване и рехабилитация на тротоарни настилки.

Мнението на специалистите сочи, че липовите дървета и тополите вече не се считат като подходящи дървесни видове за озеленяване на улиците. Доказано е, че голямата им коренова система и обемът на короните създава проблеми с времето. Конкретните проекти предвиждат извършването на допълнително компенсаторно озеленяване с други дървесни видове в посочените райони. Капралов припомня, че голяма част от съществуващата едроразмерна декоративна растителност в Шумен е над 40-50-годишна.

През последното десетилетие в офиса на Обществения посредник са постъпили десетки жалби от граждани с настояване за премахване на големи дървета поради съществуваща опасност да разрушат основите на сградите, да нанесат щети на съществуваща инфраструктура и не на последно място – на основание обоснованите притеснения от възможност да бъде застрашена сигурността на гражданите.

„На това основание с предишно становище от 2013 г. препоръчах отпускането на  40 000 лв. от бюджета за премахването на констатирани от експерти 187 бр. опасни дървета и поисках по-активни мерки за поддържането на зелената система“, припомня още омбудсманът.

Подобни

Leave a Comment

7 + 18 =