Домоуправителите и упълномощените представители на етажна собственост ще се отчитат на ВиК

Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ще отчита водомери при засилени мерки за запазване на здравето на клиентите и служителите.

Домоуправителите и упълномощените представители на сградите етажна собственост могат да се свържат с дружеството за организиране на отчета на общите и индивидуалните водомери

В изпълнение на Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 на министъра на здравеопазването, „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ще извършва отчитане на водомери в имотите на клиентите и в сградите – етажна собственост при засилени предпазни мерки във връзка с пандемията КОВИД 19.

„Приканваме домоуправителите и упълномощените представители на сградите етажна собственост да се свържат с дружеството по установения начин, за да организираме процеса по отчитане на общите и индивидуалните водомери и коректното разпределение на количествата „общи нужди“, така че клиентите да плащат въз основа на своето потребление“, каза Десислава Иванова, ръководител ФСД.

Усложнената епидемична обстановка наложи, през месец ноември, преминаване към начисляване на потребление въз основа на предишен период.

С цел фактуриране на клиентите по действително потребление, напомняме, че те биха могли да се възползват от възможността за самоотчет като подадат данните по един от следните начини:

– Като поставят бележка с данните от водомерите на видимо и достъпно място в имота;
– Като съобщят лично или чрез домоуправителите или упълномощените представители на сградите в режим на етажна собственост на един от следните телефонни номера: 054/81-99-25, 054/87-69-51, 054/86-35-89, 054/80-09-14, 054/80-08-67 и 070050054
– С попълване на формата за самоотчет след регистрация в сайта на „ВиК – Шумен“ ООД, www.vik-shumen.net

Подобни

Leave a Comment

19 + 2 =