Определиха съставите на постоянните комисии към Общинския съвет Шумен

На провелото се заседание на Общински съвет-Шумен бяха гласувани и определени съставите на постоянните комисии. Комисиите са 10 и всяка от тях има по седем члена.

“Бюджет и финанси” с председател Виолета Неделчева от ГЕРБ, зам. – председател Васил Тодоров от ДБ и членове Детелина Куртева, Пламен Георгиев, Сунай Садък, Веселин Пенчев, Красимир Костов.

„Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ с председател Детелина Куртева от ГЕРБ, зам. – председател Максим Иванов от БСД и членове Пламен Георгиев, Светлозар Николов, Сунай Садък, Венцислав Венков, Данаил Данчев.

Териториално развитие и селищно устройство“ с председател Артур Алтунян от ДБ, зам. – председател Димитричка Недева от ГЕРБ и членове Добри Стоянов, Деян Станчев, Христофор Крумов, Гюнай Тефиков, Максим Иванов.

„Екология и селско стопанство“ с председател Светлозар Николов от ГЕРБ, зам. – председател Добромир Драев от МК ДБГ и членове Димитричка Недева, Красимир Костов, Гюнай Тефиков, Васил Тодоров, Митко Киров.

„Правна и опазване на обществения ред“ с председател Светлозар Петков от ГЕРБ, зам.-председател Ася Аспарухова от МК ДБГ и членове Борислав Беджев, Артур Алтонян, Даниела Русева, Метин Джамбазов, Веселин Пенчев.

Най-оспорван и продължителен бе дебатът за председател на комисията по „Просвета, образование и наука“. След неколкократни прегласувания за председател бе избрана Албена Иванова от ГЕРБ, зам. председател Борислав Беджев, членове Деница Спасова, Стефан Минков, Бисерка Йовчева, Живка Тонева, Емине Осман.

Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“ с председател Деница Спасова от ГЕРБ, зам.-председател Албена Иванова от ГЕРБ, членове Владислав Григоров, Христофор Крумов, Метин Джамбазов, Стефан Минков, Живка Тонева.

„Здравеопазване и социална политика“ с председател д-р Ивайло Петров от МК ДБГ, зам.-председател д-р Янаки Янакиев от ГЕРБ и членове Светлозар Петков, Бисерка Йовчева, Емине Осман, Камен Андонов, Валентин Петров.

„Младежки дейности и спорт“ с председател д-р Янаки Янакиев от ГЕРБ, зам.-председател Добри Стоянов от ГЕРБ и членове Владислав Григоров, Деян Станчев, Добромир Драев, Гьокхан Реджеб, Захари Димитров.

„Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ с председател Камен Ангонов от ГЕРБ, зам.-председател Виолета Неделчева от ГЕРБ и членове Даниела Русева, Гьокхан Реджеб, Евгения Митева, Иван Йонков, Данаил Данчев.

Днес бе определен и кой ще бъде представител на Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен – арх. Пламен Георгиев от ГЕРБ, който бе подкрепен от колегите си с 38 гласа “ЗА”.

 

 

Подобни

Leave a Comment

1 + five =