Организират дискусия за проблемите, предизвикани от враните в Градската градина

Общественият посредник организира обществена дискусия относно проблемите, предизвикани от популацията посевни врани, обитаваща Градската градина на Шумен. Заинтересованите граждани се канят за участие в обсъждането, което ще се проведе на 7 декември (петък) в зала 363 на Община Шумен от 13:00 часа. Участие в дискусията се очаква да вземат и експерти, представители на различни институции и на местните власти. „Проблемът е добре известен и с давност повече от петнадесет години. Преди месеци група граждански активисти отново повдигнаха темата в социалните мрежи и в преки срещи с кмета, общински съветници и институцията на омбудсмана“, разясни общественият посредник Иван Капралов.

В опит да систематизира натрупания опит дотук, общественият посредник е потърсил експертно становище и предложения за решения от Регионалната инспекция на околната среда и водите в Шумен, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българското дружество за защита на птиците и катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“ към ШУ „Епископ Константин Преславски“. „Получените отговори разкриват сложността и множеството пластове на ситуацията, които предполагат прилагането на комплекс от мероприятия“, коментира още Капралов. Според него е необходимо широко обсъждане на получената информация, за да се изберат възможните решения и да се гарантира, че те могат да се прилагат системно в един по-дълъг период от време.

Подобни

Leave a Comment

three × 2 =