Осигуреността с лекари и болнични легла в област Шумен е доста по-ниска от тази за страната

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. в област Шумен е едва 509.3 на 100 000 души от населението при 748.1 за страната. Това показват данните на Отдел: Статистически изследвания – Шумен към Национален статистически институт.

Заведенията за болнична помощ в областта са 5, с 881 легла, заведенията за извънболнична помощ са 39 с 42 легла, а другите лечебни и здравни заведения в областта са 2, без разкрити легла. Заведенията за болнична помощ включват болници (многопрофилни и специализирани), центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2016 г. броят на болниците в област Шумен не се променя, а броят на леглата намалява с 0.5%.

На основен трудов договор в лечебните и здравните заведения практикуват 593 лекари (539 през 2016 г.), 143 лекари по дентална медицина и 3 фармацевти. Медицинските специалисти по здравни грижи са 979, като 677 (69.2%) от тях са медицински сестри. Към посочената дата в заведенията за болнична помощ в областта практикуват 250 лекари, 3 фармацевти и 550 медицински специалисти по здравни грижи, показват данните на НСИ.

В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 307 лекари (вкл. работещите в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК), а лекарите по дентална медицина са 143. В област Шумен, в структурата на лекарите по специалности делът на общопрактикуващите лекари е 20.4% или 121 на брой, практикуващите кардиология са 31, или 5.2%, а спешна медицина – 28, или 4.7% от обшия брой на лекарите.

Осигуреността с лекари в края на 2017 г. общо за страната е 42.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 11.9 на 10 000 души от населението. Най-ниски са стойностите на показателя в областите Кърджали (26.4 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Перник (27.3). В област Шумен осигуреността с лекари е 34.3 на 10 000 души от населението, с 8.4 процентни пункта по-ниска от средната за страната.

С осигуреност над средната за страната са областите: Плевен (59.7 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.4), София (столица) (51.0), Варна (49.8) и Стара Загора (43.4).

 

 

Подобни

Leave a Comment

twenty − 4 =